Odpowiedzialne

PARTNERSTWO dla Twojej firmy!

Cennik

Przedstawiamy ceny oferowanych usług.
Wszystkie ceny podane są w kwocie netto.
Istnieje możliwość obniżenia cen w przypadku indywidualnych ustaleń.

Szkolenia BHP*
Nazwa szkolenia Liczba uczestników
1-5 os. 6-10 os. 11-20 os. > 20 os.
Forma szkolenia Forma szkolenia Forma szkolenia Forma szkolenia
stac. online stac. online stac. online stac. online
Instruktaż ogólny 80,00 70,00 75,00 65,00 70,00 60,00 65,00 55,00
Okresowe dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami 150,00 90,00 140,00 85,00 130,00 80,00 120,00 75,00
Okresowe dla pracodawców oraz kierujących pracownikami (służba cywilna) 150,00 90,00 140,00 85,00 130,00 80,00 120,00 75,00
Okresowe dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami uczelni wyższych 150,00 90,00 140,00 85,00 130,00 80,00 120,00 75,00
Okresowe dla pracowników inżynieryjno - technicznych 150,00 90,00 140,00 85,00 130,00 80,00 120,00 75,00
Okresowe dla pracowników inżynieryjno - technicznych uczelni wyższych 150,00 90,00 140,00 85,00 130,00 80,00 120,00 75,00
Okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 80,00 70,00 75,00 65,00 70,00 60,00 65,00 55,00
Okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych 80,00 70,00 75,00 65,00 70,00 60,00 65,00 55,00
Okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych
(służba cywilna)
80,00 70,00 75,00 65,00 70,00 60,00 65,00 55,00
Okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych uczelni wyższych 80,00 70,00 75,00 65,00 70,00 60,00 65,00 55,00
Okresowe dla pracowników medycznych 80,00 70,00 75,00 65,00 70,00 60,00 65,00 55,00
Okresowe dla nauczycieli 80,00 70,00 75,00 65,00 70,00 60,00 65,00 55,00
Okresowe dla przedstawicieli handlowych 80,00 70,00 75,00 65,00 70,00 60,00 65,00 55,00
Okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych i innych o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia bhp 80,00 70,00 75,00 65,00 70,00 60,00 65,00 55,00
Okresowe dla pracowników służby bhp 500,00 400,00 450,00 350,00 400,00 300,00 350,00 250,00
Okresowe dla pracodawców samodzielnie wykonujących zadania służby bhp 700,00 x 600,00 x 500,00 x 400,00 x
Szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego 80,00 70,00 75,00 65,00 70,00 60,00 65,00 55,00
Szkolenia PPOŻ*
Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej 80,00 70,00 75,00 65,00 70,00 60,00 65,00 55,00
Szkolenia pierwszej pomocy*
Podstawowe szkolenie pierwszej pomocy 100,00 70,00 90,00 65,00 80,00 60,00 70,00 55,00
Rozszerzone szkolenie pierwszej pomocy 140,00 130,00 120,00 110,00
Pierwsza momoc w wypadkach drogowych 140,00 130,00 120,00 110,00
Pierwsza pomoc  w szkole 140,00 130,00 120,00 110,00
Szkolenia mobbing, staffing, molestowanie w miejscu pracy**
Mobbing, staffing, molestowanie w miejscu pracy 80,00 70,00 75,00 65,00 70,00 60,00 65,00 55,00
Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa przy pracy zdalnej**
Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy wykonywanej zdalnie (dla pracowników) 80,00 70,00 75,00 65,00 75,00 60,00 65,00 55,00
Szkolenie obrona cywilna**
Szkolenie z zakresu obrony cywilnej 80,00 70,00 75,00 65,00 75,00 60,00 65,00 55,00
Szkolenia specjalistyczne**
Kurs operatora pilarek mechanicznych 290,00 x 240,00 x 190,00 x 140,00 x
Kurs operatora kos spalinowych 290,00 x 240,00 x 190,00 x 140,00 x
Kurs obsługi wózków jezdniowych unoszących, platformowych, ciągnikowych, pchających 290,00 x 240,00 x 190,00 x 140,00  
Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem 690,00 x 640,00 x 590,00 x 540,00 x
Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem 890,00 x 840,00 x 790,00 x 740,00 x
Kurs bezpiecznej wymiany butli 200,00 x 170,00 x 140,00 x 110,00 x
Specjalistyczne szkolenia dla stanowisk pracy na wysokości** Cena  
Kurs zawodowy wstępny bezpiecznej pracy na wysokości metodą dostępu liniowego - alpinizmu przemysłowego 900,00 Koszty szkoleń dla pracy na wysokości są uzależnione od wielu czynników - ilości szkolonych, miejsca szkolenia, dojazdu, noclegów itp. Przedstawione ceny są wyjściowe. Prosimy o szczegółowe zapytania w przypadku zainteresowania.
Kurs okresowy bezpiecznej pracy na wysokości metodą dostępu liniowego - alpinizmu przemysłowego 250,00
Seminarium wstępne bezpiecznej pracy na wysokości metodą dostępu liniowego - alpinizmu przemysłowego 500,00
Seminarium okresowe bezpiecznej pracy na wysokości metodą dostępu liniowego - alpinizmu przemysłowego 250,00
Kurs bezpiecznej pracy na wysokości metodą dostępu budowlanego 80,00
Kurs ratownictwa wysokościowego w dostępnie liniowym 250,00
Kurs ratownictwa wysokościowego w dostępnie budowlanym 150,00
Kurs transportu wysokościowego 500,00
Instruktaż stanowiskowy dla zawodów lub prac zagrożonych upadkiem z wysokości 80,00
Usługi BHP i PPOŻ**
Rodzaj usługi Liczba osób zatrudnionych
1-10 os. 11-20 os. 21-30 os. 31-40 os. 41-50 os. > 50 os.
Stały nadzór bhp i ppoż (outsourcing)*** 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 umow.
Pozostałe usługi Cena
Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego od 900,00
Opracowanie planu ewakuacji od 500,00
Opracowanie oceny ryzyka zagrożenia wybuchem od 500,00
Opracowanie dokumentu zagrożenia przed wybuchem od 500,00
Audyt dostosowania maszyn do wymagań minimalnych i zasadniczych od 500,00
Współudział w ćwiczeniach ewakuacji od 300,00
Udział w zespole powypadkowym bądź sporządzanie dokumentacji (w zależności jaki rodzaj wypadku i zakresu pracy) od 300,00
BIOZ - opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia od 300,00
IBWR - opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robót od 300,00
Opracowanie oceny ryzyka zawodowego od 200,00
Udział w opracowaniu treści wewnętrznych przepisów, zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bhp i ppoż od 200,00
Przeprowadzanie przeglądów pomieszczeń i stanowisk pracy w zakresie bhp o ppoż oraz przedstawienie wniosków profilaktycznych zmierzających do likwidacji stwierdzających zagrożeń od 150,00
Udział w opracowaniu szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy od 150,00
Analiza stanu bhp i ppoż zakładu pracy od 150,00
Udział w opracowaniuzasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków czystości oraz posiłków i napojów profilaktycznych od 150,00
Obliczanie wydatku energetycznego od 150,00
Pomiary natężenia oświetlenia od 80,00
Współpraca z organami sprawującymi zewnętrzny nadzór nad warunkami pracy w ramach stałej współpracy
Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bhp, ppoż, pirwszej pomocy, ochrony środowiska naturalnego, prawa pracy umownie
Przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp i ppoż, współpraca z organami sprawującymi zewnętrzny nadzór nad warunkami pracy, współpraca z laboratoriami środowiskowymi w zakresie organizowania i przeprowadzania badań środowiska pracy, prowadzenie kart pomiarowych oraz rejestru czynników szkodliwych występujących w śodowisku pracy, współpraca ze służbą medycyny pracy w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, nadzór nad zwpewnieniem właściwych warunków pracy w zakładzie, sporządzanie sprawozdawczości statystycznej, inne uslugi bhp i ppoż umownie
Obróbka mechaniczna** umownie

* Szkolenia bhp, ppoż i pierwszej pomocy są zwolnione z podatku Vat.
** Pozostałe szkolenia i usługi są opodatkowane stawką Vat 23%.
*** Opłata za stały nadzór bhp i ppoż naliczana jest miesięcznie, w cenę wliczony jest komplet pozostałych usług bhp i/lub ppoż.

 

Napisz do nas

Klienci którzy nam zaufali

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
A-TEX sp. z o.o.
Firma Handlowo - Usługowa Podwika Krzysztof
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
P.P.H.U. BAGDAD Krzanowski Tadeusz
NZOZ Centrum Rehabilitacji IMPRIMIS s.c. w Nowym Sączu
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Gmina Chełmiec
Aqa Centrum Chełmiec
GOSP Chełmiec
Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmcu
Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu
Gmina Brzyska
GOPS Brzyska
Szkoła Podstawowa w Barcicach
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
Nadleśnictwo Stary Sącz
Nadleśnictwo Nawojowa
Uzdrowisko Busko Zdrój
Bahlsen Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Senatorium Nad Kryniczanką
Myślenickie Zakłady Odzieżowe
Vip Security System
Czarnopiński
GOPS Ciężkowice
Alfa - Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Aldi
SPOŁEM
Osiedle Gorzków w Nowym Sączu
Firma Handlowo Usługowa Hajduga