Fachowa

OBSŁUGA PPOŻ dla Twojej firmy!

Audyt PPOŻ

Pełen obraz zabezpieczeń w zakładzie pracy

Przeciwdziałanie zagrożeniu pożarowemu jest fundamentem bezpieczeństwa pracowników i innych użytkowników budynku. Większość pracodawców zdaje sobie z tego sprawę, jednak nawet sumienne przestrzeganie przepisów nie daje gwarancji uniknięcia różnego rodzaju błędów. Aby je wyeliminować konieczne jest przeprowadzenie audytu PPOŻ, co należy zlecić ekspertom z zakresu pożarnictwa.

Staltur wykona audyt PPOŻ w Państwa zakładzie pracy, przygotowując szczegółową analizę stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz zgodności wdrożonych procedur z obowiązującymi przepisami polskiego prawa.

Cel przeprowadzenia audytu PPOŻ

Audyt PPOŻ ma dać odpowiedź na pytanie, czy na terenie zakładu pracy nie dochodzi do łamania przepisów przeciwpożarowych, a tym samym, czy użytkownicy budynku są dostatecznie chronieni przed ryzykiem pożaru oraz czy zostały im zapewnione odpowiednie warunki do sprawnego przeprowadzenia ewakuacji.

To warto wiedzieć

Przepisy nakładają obowiązek zadbania o ochronę przeciwpożarową na właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu. Wynika z tego, że audyt PPOŻ powinien zlecić także pracodawca wynajmujący budynek na potrzeby firmy.

Audyt przeprowadzają eksperci z zakresu pożarnictwa, którzy są w stanie wychwycić nawet drobne uchybienia. Wskazują je w swoim raporcie oraz wyjaśniają, w jaki sposób pracodawca może usunąć te błędy, unikając tym samym ryzyka nałożenia na niego wysokiej kary administracyjnej, a przede wszystkim zwiększając bezpieczeństwo obiektu i jego użytkowników.

Prawidłowo przeprowadzony audyt powinien zweryfikować m.in. stan wyposażenia przeciwpożarowego, prawidłowość procedur PPOŻ obowiązujących na terenie zakładu pracy czy czytelność oraz rozmieszczenie tablic informacyjnych. Dodatkowo audytorzy sprawdzają dokumentację oraz aktualność szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zlecenie wykonania audytu PPOŻ stanowi jedną z najlepszych inwestycji w bezpieczeństwo pożarowe budynku oraz jego użytkowników. Już teraz zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z doradcami Staltur i ustalenia zakresu audytu w Państwa zakładzie pracy.

 

Napisz do nas

Klienci którzy nam zaufali

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
A-TEX sp. z o.o.
Firma Handlowo - Usługowa Podwika Krzysztof
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
P.P.H.U. BAGDAD Krzanowski Tadeusz
NZOZ Centrum Rehabilitacji IMPRIMIS s.c. w Nowym Sączu
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Gmina Chełmiec
Aqa Centrum Chełmiec
GOSP Chełmiec
Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmcu
Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu
Gmina Brzyska
GOPS Brzyska
Szkoła Podstawowa w Barcicach
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
Nadleśnictwo Stary Sącz
Nadleśnictwo Nawojowa
Uzdrowisko Busko Zdrój
Bahlsen Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Senatorium Nad Kryniczanką
Myślenickie Zakłady Odzieżowe
Vip Security System
Czarnopiński
GOPS Ciężkowice
Alfa - Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Aldi
SPOŁEM
Osiedle Gorzków w Nowym Sączu