Fachowa

OBSŁUGA PPOŻ dla Twojej firmy!

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Zbiór najważniejszych zasad PPOŻ

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego stanowi kluczowy dokument, w którym znajdziemy wszystkie informacje odnoszące się do zapobiegania pożarom, jak również precyzujące zasady postępowania w razie wystąpienia takiego zagrożenia. Przygotowanie instrukcji spoczywa na barkach pracodawcy, co jednak wcale nie oznacza, że musi on ją napisać samodzielnie.

Staltur oferuje Państwu usługę profesjonalnego sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, która zostanie ściśle dopasowana do specyfiki budynku i poszczególnych stanowisk pracy.

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Wbrew obiegowej opinii nie jest to dokument zawierający tylko ogólnikowe stwierdzenia i systematyzujący najważniejsze fakty na temat zapobiegania pożarom oraz postępowania w razie wystąpienia zagrożenia. Instrukcja każdorazowo powinna zostać napisana – pisząc obrazowo – „pod” każdy zakład pracy oraz należący lub użytkowany przez niego budynek, w tym:

  • budynek administracji,
  • obiekt produkcyjny,
  • magazyn.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego tworzy się też dla budynków mieszkalnych, jak hotele, hostele, sanatoria, domy opieki, a także dla budynków użyteczności publicznej.

To warto wiedzieć

Obowiązek stworzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dotyczy budynków o kubaturze powyżej 1000 m3. Jeśli natomiast chodzi o budynki inwentarskie, jak kurniki czy chlewnie, to instrukcja jest wymagana w przypadku występowania strefy zagrożenia wybuchu pożaru lub gdy ich kubatura przekracza 1500 m3.

W instrukcji bezpieczeństwa koniecznie trzeba zawrzeć szczegółowe informacje na temat potencjalnych źródeł zagrożeń, określić zasady przeciwdziałania ryzyku pożarowemu oraz opisać schemat ewakuacji. Z instrukcją muszą się zapoznać wszyscy pracownicy zakładu.

Prawidłowo sporządzana instrukcja realnie ogranicza ryzyko wybuchu pożaru, jak również zwiększa szansę na jego szybkie opanowanie, a przede wszystkim uniknięcie tragedii. Dlatego jej stworzenie warto powierzyć ekspertom mającym duże doświadczenie w przygotowywaniu tego typu dokumentacji.

Zespół Staltur jest do Państwa dyspozycji, gwarantując zgodność instrukcji z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz jej wysoką wartość merytoryczną. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi doradcami.

 

Napisz do nas

Klienci którzy nam zaufali

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
A-TEX sp. z o.o.
Firma Handlowo - Usługowa Podwika Krzysztof
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
P.P.H.U. BAGDAD Krzanowski Tadeusz
NZOZ Centrum Rehabilitacji IMPRIMIS s.c. w Nowym Sączu
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Gmina Chełmiec
Aqa Centrum Chełmiec
GOSP Chełmiec
Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmcu
Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu
Gmina Brzyska
GOPS Brzyska
Szkoła Podstawowa w Barcicach
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
Nadleśnictwo Stary Sącz
Nadleśnictwo Nawojowa
Uzdrowisko Busko Zdrój
Bahlsen Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Senatorium Nad Kryniczanką
Myślenickie Zakłady Odzieżowe
Vip Security System
Czarnopiński
GOPS Ciężkowice
Alfa - Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Aldi
SPOŁEM
Osiedle Gorzków w Nowym Sączu