Fachowa

OBSŁUGA PPOŻ dla Twojej firmy!

Ocena ryzyka i zagrożenia wybuchem

Dla zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i obiektu

Ocena ryzyka i zagrożenia wybuchem jest zaliczana do kategorii tych dokumentów, których treść ma realny wpływ na bezpieczeństwo ludzi oraz majątku przedsiębiorcy. Sporządzenie oceny najlepiej jest powierzyć ekspertom wyspecjalizowanym w zagadnieniach związanych z ochroną przeciwpożarową budynków.

Zapraszamy do skorzystania z oferty Staltur. Nasi specjaliści opracują dla Państwa ocenę ryzyka i zagrożenia wybuchem, bez względu na charakterystykę obiektu czy profil działalności.

Kiedy sporządza się ocenę ryzyka i zagrożenia wybuchem?

Opracowanie takiej dokumentacji jest niezbędne w przypadku obiektów, w których stosuje się, przetwarza lub magazynuje substancje mogące wytwarzać atmosferę wybuchową. Klasycznym przykładem będą tutaj wszelkie materiały łatwopalne. Celem sporządzenia oceny jest ustalenie, jak duże jest ryzyko wybuchu, co na nie wpływa oraz – najważniejsze – jak minimalizować prawdopodobieństwo takiego zdarzenia.

To warto wiedzieć

Obowiązek sporządzenia oceny ryzyka i zagrożenia wybuchem spoczywa na pracodawcy. Taką dokumentację powinna wykonać osoba mająca wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz stosowne uprawnienia.

Jakie informacje musi zawierać ocena ryzyka i zagrożenia wybuchem?

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie tej dokumentacji musi uwzględnić w niej m.in. klasyfikację stref zagrożenia wybuchem oraz pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Niezbędne jest dokonanie oceny zagrożenia wybuchem oraz oceny ryzyka wybuchu. Na podstawie tych informacji pracodawca wprowadza na terenie obiektu zasady przeciwdziałania ryzyku, w tym m.in. stosuje odpowiednie oznakowanie stref i pomieszczeń zgodnie z planami graficznymi.

Rada

W zabezpieczeniu obiektu zgodnie z zaleceniami zawartymi w ocenie ryzyka i zagrożenia wybuchem pomogą Państwu eksperci Staltur.

Prawidłowo sporządzona ocena ryzyka i zagrożenia wybuchem jest kamieniem milowym w procesie zwiększenia bezpieczeństwa pracy na terenie obiektu, a tym samym ma wpływ na postrzeganie pracodawcy w branży. Nie wspominając już o tym, że gwarantuje brak ewentualnych problemów w razie prowadzenia czynności kontrolnych w zakładzie pracy.

Już teraz zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z doradcami Staltur. Przygotujemy dla Państwa indywidualną, bardzo korzystną ofertę opracowania oceny ryzyka i zagrożenia wybuchem, która zostanie ściśle dopasowana do specyfiki obiektu oraz występujących na jego terenie zagrożeń.

 

Napisz do nas

Klienci którzy nam zaufali

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
A-TEX sp. z o.o.
Firma Handlowo - Usługowa Podwika Krzysztof
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
P.P.H.U. BAGDAD Krzanowski Tadeusz
NZOZ Centrum Rehabilitacji IMPRIMIS s.c. w Nowym Sączu
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Gmina Chełmiec
Aqa Centrum Chełmiec
GOSP Chełmiec
Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmcu
Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu
Gmina Brzyska
GOPS Brzyska
Szkoła Podstawowa w Barcicach
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
Nadleśnictwo Stary Sącz
Nadleśnictwo Nawojowa
Uzdrowisko Busko Zdrój
Bahlsen Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Senatorium Nad Kryniczanką
Myślenickie Zakłady Odzieżowe
Vip Security System
Czarnopiński
GOPS Ciężkowice
Alfa - Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Aldi
SPOŁEM
Osiedle Gorzków w Nowym Sączu