Fachowa

OBSŁUGA PPOŻ dla Twojej firmy!

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Ważny wkład w bezpieczeństwo na terenie zakładu pracy

Każdy pracownik, który wykonuje swoje obowiązki w strefie zagrożenia wybuchem, musi przed objęciem stanowiska zaznajomić się z dokumentem określającym zasady przeciwdziałania ryzyku wybuchu. Obowiązek jego sporządzenia ciąży na pracodawcy, który może – a nawet powinien – zlecić opracowanie dokumentu ekspertom z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków.

Staltur oferuje Państwu usługę sporządzenia dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem. Zapraszamy do skorzystania z najwyższych kompetencji naszych specjalistów.

Jakie informacje znajdują się w dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem?

Ten dokument musi zawierać wszystkie informacje wymagane przepisami polskiego prawa, w tym:

  • opis środków ochronnych podjętych w celu spełniania wymagań prawnych oraz ograniczenia szkodliwych skutków wybuchu,
  • wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikowaniem na poszczególne strefy,
  • oświadczenie pracodawcy o właściwym zaprojektowaniu, używaniu i konserwowaniu miejsca pracy i urządzeń (w tym ostrzegawczych) w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z nich oraz ich prawidłowe działanie. Pracodawca oświadcza także, że urządzenia spełniają wymagania zawarte w przepisach dotyczących minimalnych wymagań odnośnie do bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, jak również deklaruje dokonanie oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej,
  • terminy, w jakich przeprowadzono przegląd środków ochronnych stosowanych na terenie zakładu pracy,
  • wykaz środków ochronnych, zasad koordynacji stosowania tych środków oraz celu koordynacji, metod i procedur jej wprowadzania dla wszystkich osób wykonujących pracę na rzecz różnych pracodawców w tym samym miejscu pracy.

To jest ważne!

Treść dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem musi wynikać z sporządzonej wcześniej oceny ryzyka i zagrożenia wybuchem, której opracowanie również mogą Państwo zlecić ekspertom Staltur.

Sam dokument nie gwarantuje bezpieczeństwa

Obowiązkiem pracodawcy jest również zaznajomienie pracowników z treścią dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem. Dotyczy to oczywiście pracowników obejmujących stanowiska znajdujące się w strefach zagrożenia, jak również pełniących nadzór techniczny, technologiczny i/lub produkcyjny na terenie zakładu pracy.

Wskazane jest także, aby pracodawca regularnie przeprowadzał szkolenia dla swoich pracowników, które pozwolą im usystematyzować wiedzę zawartą w dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem. Takie szkolenia również zapewnią Państwu eksperci Staltur.

Już teraz zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z doradcami Staltur – przedstawimy Państwu indywidualną ofertę opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem ściśle dopasowanego do specyfiki zakładu pracy, liczebności zespołu czy rodzaju prowadzonej działalności.

 

Napisz do nas

Klienci którzy nam zaufali

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
A-TEX sp. z o.o.
Firma Handlowo - Usługowa Podwika Krzysztof
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
P.P.H.U. BAGDAD Krzanowski Tadeusz
NZOZ Centrum Rehabilitacji IMPRIMIS s.c. w Nowym Sączu
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Gmina Chełmiec
Aqa Centrum Chełmiec
GOSP Chełmiec
Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmcu
Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu
Gmina Brzyska
GOPS Brzyska
Szkoła Podstawowa w Barcicach
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
Nadleśnictwo Stary Sącz
Nadleśnictwo Nawojowa
Uzdrowisko Busko Zdrój
Bahlsen Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Senatorium Nad Kryniczanką
Myślenickie Zakłady Odzieżowe
Vip Security System
Czarnopiński
GOPS Ciężkowice
Alfa - Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Aldi
SPOŁEM
Osiedle Gorzków w Nowym Sączu