Fachowa

OBSŁUGA PPOŻ dla Twojej firmy!

Szkolenia PPOŻ

Akcent na bezpieczeństwo

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków zatrudnienia. Jednym z elementów tej strategii jest organizacja szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Znajomość zakładowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz podstaw postępowania w razie pożaru jest konieczna, aby móc zminimalizować ryzyko poważnych wypadków na terenie zakładu pracy.

Eksperci Staltur przeprowadzą dla Państwa pracowników profesjonalne szkolenia PPOŻ, zaznajamiając ich z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi pożarnictwa, zasad ewakuacji oraz zapobiegania zagrożeniu pożarowemu.

Zasady przeprowadzania szkoleń PPOŻ

Za organizację szkoleń PPOŻ bezpośrednio odpowiada pracodawca – niezależnie od tego, czy jest właścicielem czy tylko użytkownikiem budynku, w którym znajduje się zakład pracy. Wynika to z art. 4 ust. 1 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zakres szkolenia nie został dokładnie określony, natomiast przyjmuje się, że program musi być dostosowany do konkretnego stanowiska pracy.

To warto wiedzieć

Szkolenia PPOŻ są przeprowadzane w ramach szkolenia wstępnego podstawowego, jak i instruktażu ogólnego.

Zaleca się również przeprowadzanie okresowych szkoleń przeciwpożarowych, kierowanych nie tylko do pracowników, ale też pracodawców. Celem takich szkoleń jest odświeżenie i uzupełnienie informacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wskazane jest, aby program nie skupiał się wyłącznie na teorii, ale również przewidywał ćwiczenia praktyczne, co znacząco podnosi kompetencje uczestników i tym samym poprawia poziom bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy.

Staltur organizuje szkolenia PPOŻ zarówno w firmach prywatnych, jak i państwowych oraz innych jednostkach. Gwarantujemy bardzo wysoką jakość merytoryczną szkoleń, ukierunkowanie ich na przekazywanie wartościowej wiedzy dostosowanej do specyfiki budynku oraz stanowiska pracy. Zaznajamiamy uczestników z zasadami postępowania w razie pożaru, ataku terrorystycznego, uczymy ich, jak zaplanować i przeprowadzić ewakuację. Takie szkolenie stanowi doskonały wkład pracodawcy w bezpieczeństwo na terenie zakładu.

Już teraz zapraszamy do bezpośredniego kontaktu i ustalenia dogodnego dla Państwa terminu szkolenia PPOŻ.

 

Napisz do nas

Klienci którzy nam zaufali

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
A-TEX sp. z o.o.
Firma Handlowo - Usługowa Podwika Krzysztof
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
P.P.H.U. BAGDAD Krzanowski Tadeusz
NZOZ Centrum Rehabilitacji IMPRIMIS s.c. w Nowym Sączu
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Gmina Chełmiec
Aqa Centrum Chełmiec
GOSP Chełmiec
Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmcu
Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu
Gmina Brzyska
GOPS Brzyska
Szkoła Podstawowa w Barcicach
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
Nadleśnictwo Stary Sącz
Nadleśnictwo Nawojowa
Uzdrowisko Busko Zdrój
Bahlsen Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Senatorium Nad Kryniczanką
Myślenickie Zakłady Odzieżowe
Vip Security System
Czarnopiński
GOPS Ciężkowice
Alfa - Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Aldi
SPOŁEM
Osiedle Gorzków w Nowym Sączu