Kompleksowe

USŁUGI dla Twojej firmy!

Audyt dostosowania maszyn do wymagań minimalnych i zasadniczych

Fundament bezpiecznej pracy z maszynami

Każdemu przedsiębiorcy zależy na tym, aby maszyny wykorzystywane w jego firmie były maksymalnie wydajne i niedrogie w eksploatacji. Należy pamiętać, że mają one również ogromny wpływ na bezpieczeństwo obsługujących ich pracowników oraz innych osób znajdujących się w rejonie oddziaływania urządzeń. Można to zweryfikować poprzez audyt dostosowania maszyn do wymagań minimalnych i zasadniczych.

Eksperci Staltur przeprowadzą dla Państwa profesjonalny audyt maszyn wykorzystywanych w Państwa zakładzie pracy.

Czym dokładnie jest audyt dostosowania maszyn do wymagań minimalnych i zasadniczych?

Taki audyt ma dać odpowiedź na pytanie, czy maszyny zostały dobrane i zainstalowane zgodnie z Dyrektywą maszynową oraz czy spełniają wszystkie obowiązujące w Polsce normy i rozporządzenia. Fundamentalnym celem jest maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa ludzi mających bezpośredni lub pośredni kontakt z maszynami.

Audyt należy przeprowadzać regularnie, aby w ten sposób wykluczyć ryzyko awarii, która może rzutować na bezpieczeństwo, jak również narazić przedsiębiorcę na wysokie straty finansowe spowodowane nieplanowanym przestojem. Czynności kontrolne muszą wykonać wysokiej klasy specjaliści mający doświadczenie w weryfikowaniu stanu maszyn różnego rodzaju.

Jakie czynności składają się na audyt?

Punktem wyjścia zawsze jest dostosowanie przebiegu audytu do specyfiki środowiska pracy oraz samych maszyn, jak również wykonywanych przez nie prac. Mając tę wiedzę możemy już zweryfikować poprawność działania urządzeń, szczególnie w kontekście przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na audyt dostosowania maszyn do wymagań minimalnych i zasadniczych składa się m.in.:

  • sprawdzenie kompletności dokumentacji maszyn, urządzeń oraz innych instalacji będących przedmiotem audytu,
  • opracowanie metodologii przeprowadzenia audytu, w tym stworzenie listy kontrolnej,
  • ocena stanu maszyn i urządzeń,
  • weryfikacja zgodności pod kątem minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,
  • przygotowanie szczegółowego raportu z zaleceniami.

To jest ważne!

Prawidłowo przeprowadzony audyt oraz zastosowanie się do zaleceń ekspertów znacząco zwiększają poziom bezpieczeństwa pracowników, jak również minimalizują ryzyko poważnych awarii.

Już teraz zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z doradcami Staltur. Przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę przeprowadzenia audytu dostosowania maszyn do wymagań minimalnych i zasadniczych wraz z propozycją terminu realizacji usługi.

 

Napisz do nas

Klienci którzy nam zaufali

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
A-TEX sp. z o.o.
Firma Handlowo - Usługowa Podwika Krzysztof
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
P.P.H.U. BAGDAD Krzanowski Tadeusz
NZOZ Centrum Rehabilitacji IMPRIMIS s.c. w Nowym Sączu
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Gmina Chełmiec
Aqa Centrum Chełmiec
GOSP Chełmiec
Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmcu
Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu
Gmina Brzyska
GOPS Brzyska
Szkoła Podstawowa w Barcicach
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
Nadleśnictwo Stary Sącz
Nadleśnictwo Nawojowa
Uzdrowisko Busko Zdrój
Bahlsen Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Senatorium Nad Kryniczanką
Myślenickie Zakłady Odzieżowe
Vip Security System
Czarnopiński
GOPS Ciężkowice
Alfa - Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Aldi
SPOŁEM
Osiedle Gorzków w Nowym Sączu