Kompleksowe

USŁUGI dla Twojej firmy!

Kurs operatora kos spalinowych

Gwarancja bezpiecznej pracy podczas koszenia traw

Kosa spalinowa wydaje się być bardzo łatwym w obsłudze urządzeniem, które nie niesie ze sobą żadnego ryzyka. To jednak tylko pozory. W rzeczywistości operator jest narażony m.in. na poważne urazy kończyn czy narządu wzroku, co niemal zawsze jest efektem nieprawidłowego obchodzenia się z kosą.

Sposobem na wyeliminowanie takiego ryzyka jest ukończenie profesjonalnego kursu operatora kos spalinowych, na który zaprasza Staltur.

Jaki jest cel kursu?

Prezentowany kurs specjalistyczny ma przygotować kandydata do uzyskania kwalifikacji zawodowych pozwalających mu legalnie wykonywać pracę operatora kosy spalinowej. Bardzo ważnym aspektem jest również przekazanie uczestnikowi wiedzy z zakresu prawidłowej obsługi urządzenia, co przekłada się na jej bezawaryjne działanie i bezpieczeństwo operatora.

Po ukończeniu szkolenia kandydat może już podjąć np. prace interwencyjne czy zatrudnić się w firmie ogrodniczej, dając przy tym pewność pracodawcy, że zna swój warsztat i gwarantuje fachowe wykonywanie powierzonych mu obowiązków.

Podstawowym celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu bezpiecznej obsługi kosy spalinowej, jak również korzystania ze środków ochrony osobistej, w tym przyłbicy, rękawic, ochraniaczy etc.

Kto może zapisać się na kurs operatora kos spalinowych?

To specjalistyczne szkolenie zawodowe jest przeznaczone przede wszystkim dla osób, które już wykonują lub zamierzają wykonywać pracę operatora kosy spalinowej. W szczególności rekomendujemy kurs uczestnikom chcącym podjąć zatrudnienie w ogrodnictwie, zakładzie zieleni miejskiej lub odpowiadać za utrzymanie terenów zielonych zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Rada

Ukończenie kursu operatora kos spalinowych jest również znakomitą inwestycją we własne kompetencje zawodowe z perspektywy osób przymierzających się do założenia firmy ogrodniczej.

Przebieg kursu

Uczestnicy kursu operatora kosy spalinowej poznają m.in. budowę urządzenia, zasady jego obsługi i konserwacji, jak również przepisy BHP. Dużo czasu poświęcamy na zajęcia praktyczne, dzięki czemu szkolenie ma wartość dla osób, które miały już kontakt z kosą spalinową, ale chcą udoskonalić swoje umiejętności.

Ostatnim aktem szkolenia jest egzamin wewnętrzny, po którego zdaniu kandydat otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu obsługi kosy spalinowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej uprawnia ono do pracy w zawodzie operatora tego urządzenia.

Już teraz zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z doradcami Staltur i zapisów na kurs operatora kosy spalinowej. Zapewniamy wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe. Kurs może być doskonałym sposobem na zdobycie nowych umiejętności lub inwestycją w kompetencje zawodowe pracowników.

 

Napisz do nas

Klienci którzy nam zaufali

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
A-TEX sp. z o.o.
Firma Handlowo - Usługowa Podwika Krzysztof
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
P.P.H.U. BAGDAD Krzanowski Tadeusz
NZOZ Centrum Rehabilitacji IMPRIMIS s.c. w Nowym Sączu
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Gmina Chełmiec
Aqa Centrum Chełmiec
GOSP Chełmiec
Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmcu
Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu
Gmina Brzyska
GOPS Brzyska
Szkoła Podstawowa w Barcicach
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
Nadleśnictwo Stary Sącz
Nadleśnictwo Nawojowa
Uzdrowisko Busko Zdrój
Bahlsen Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Senatorium Nad Kryniczanką
Myślenickie Zakłady Odzieżowe
Vip Security System
Czarnopiński
GOPS Ciężkowice
Alfa - Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Aldi
SPOŁEM
Osiedle Gorzków w Nowym Sączu