Kompleksowe

USŁUGI dla Twojej firmy!

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Uzyskaj kwalifikacje zawodowe, które dają przewagę na rynku pracy

Staltur zaprasza na kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. Jest to jeden z najpopularniejszych kursów zawodowych dostępnych w naszej ofercie, co wynika z faktu, iż jego ukończenie znacząco zwiększa możliwości znalezienia atrakcyjnie płatnej pracy.

Dlaczego warto zapisać się na ten kurs?

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, przygotowuje do egzaminu państwowego, którego zdanie jest równoznaczne z uzyskaniem bardzo cennej kwalifikacji zawodowej.

Posiadając uprawnienia do eksploatacji ww. urządzeń transportu bliskiego, otwierają się przed Tobą zupełnie nowe możliwości na rynku pracy. W Polsce wciąż brakuje pracowników mających kwalifikacje do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, tymczasem zapotrzebowanie na nich jest wręcz ogromne.

To nie dziwi, gdy weźmiemy pod uwagę, że urządzenia transportu bliskiego, na czele z wózkami jezdniowymi, są niezbędne przy większości prac prowadzonych na zapleczu magazynowym, czy to w centrach logistycznych, hurtowniach czy sklepach wielkopowierzchniowych.

Zdobywając te uprawnienia zawodowe, w czym pomoże Ci nasz kurs, od ręki staniesz się cennym specjalistą, co umocni Twoją pozycję w obecnym zakładzie pracy, otworzy drogę do awansu zawodowego lub pozwoli kontynuować karierę w innej firmie, na lepiej płatnym stanowisku.  

Cel kursu

Podstawowym celem kursu jest przekazanie uczestnikom specjalistycznej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do prawidłowej, bezpiecznej eksploatacji ww. urządzeń. Kurs rzetelnie przygotowuje do egzaminu przeprowadzanego przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego.

Zdanie egzaminu jest jednoznaczne z uzyskaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego i tym samym uprawnień do eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Kto może przystąpić do kursu?

Kurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 18 lat, mają wykształcenie co najmniej podstawowe oraz posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi ww. wózków jezdniowych.

To warto wiedzieć

Kandydat na operatora wózka jezdniowego nie musi posiadać prawa jazdy. Wynika to z faktu, iż wózki co do zasady poruszają się wewnątrz zamkniętych zakładów oraz na wydzielonym obszarze, nie po drogach publicznych.

Okres ważności uprawnień

Zaświadczenie kwalifikacyjne zdobyte po pozytywnym zdaniu egzaminu przed komisją UDT, jest ważne przez okres 10 lat. Po upływie tego czasu należy odnowić posiadane uprawnienia, co najlepiej będzie poprzedzić ponownym ukończeniem kursu zawodowego – pozwoli to usystematyzować posiadaną już wiedzę oraz uzupełnić ją o nowe wymagania względem np. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (które w okresie dekady mogą się istotnie zmienić).

Zapraszamy na kurs organizowany przez ekspertów Staltur

Wybierając nasz kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, masz gwarancję wysokiej jakości merytorycznej, aktualności przekazywanej wiedzy oraz skupienia się na aspektach niezbędnych do zdania egzaminu przed komisją UDT.

Nasz kurs to:

  • Duża liczba godzin zajęć praktycznych z wykwalifikowanym instruktorem;
  • Nowoczesny park maszynowy;
  • Aktualna teoria podana w zrozumiały sposób przez kadrę wysokiej klasy ekspertów;
  • Nowoczesne materiały dydaktyczne;
  • Pewność dobrego przygotowania się do egzaminu państwowego;

Już teraz zapraszamy do bezpośredniego kontaktu i rezerwowania miejsc. Kurs jest przeznaczony zarówno dla osób indywidualnych, jak i grup delegowanych przez pracodawców.

 

Napisz do nas

Klienci którzy nam zaufali

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
A-TEX sp. z o.o.
Firma Handlowo - Usługowa Podwika Krzysztof
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
P.P.H.U. BAGDAD Krzanowski Tadeusz
NZOZ Centrum Rehabilitacji IMPRIMIS s.c. w Nowym Sączu
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Gmina Chełmiec
Aqa Centrum Chełmiec
GOSP Chełmiec
Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmcu
Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu
Gmina Brzyska
GOPS Brzyska
Szkoła Podstawowa w Barcicach
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
Nadleśnictwo Stary Sącz
Nadleśnictwo Nawojowa
Uzdrowisko Busko Zdrój
Bahlsen Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Senatorium Nad Kryniczanką
Myślenickie Zakłady Odzieżowe
Vip Security System
Czarnopiński
GOPS Ciężkowice
Alfa - Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Aldi
SPOŁEM
Osiedle Gorzków w Nowym Sączu