Kompleksowe

USŁUGI dla Twojej firmy!

Obliczanie wydatku energetycznego

Wiarygodny sposób na określenie ciężkości pracy i przydziału posiłków profilaktycznych.

Pracodawcy bardzo często wychodzą z założenia, że ciężkość pracy i to, czy posiłek profilaktyczny (regeneracyjny) musi mieć zapewniony pracownik wynika stricte z zajmowanego przez niego stanowiska. Tymczasem przepisy mówią, że określa się to w oparciu o wydatek energetyczny, który powinno się precyzyjnie obliczyć.

Eksperci Staltur oferują Państwu usługę obliczania wydatku energetycznego metodą Lehmanna, która jest powszechnie uważana za niezwykle dokładną i adekwatną, pozostawiając w równowadze wpływ procesu przeprowadzania pomiarów na przebieg pracy na stanowisku.

Czym jest metoda Lehmanna?

Jest to metoda chronometrażowo-tabelaryczna, a jej wyjątkowość polega na tym, że uwzględnia zarówno pozycję, jak i rodzaj grup mięśniowych wykorzystywanych do wykonywania konkretnej pracy.

Obliczanie wydatku energetycznego metodą Lehmana odbywa się na dwóch etapach.

  1. Oceniamy pozycję pracownika podczas pracy i odczytujemy wydatek energetyczny z tabeli A. Wydatek ten będzie odpowiadać wysiłkowi, jaki pracownik musi włożyć w utrzymanie pozycji.
  2. Analizujemy czynności robocze podejmowane przez pracownika, oceniając grupy mięśni zaangażowane w wykonywanie konkretnej pracy. Wydatek energetyczny szacujemy na podstawie tabeli B.

Mając te informacje sumujemy wyniki z obu etapów i wiarygodnie określamy całościowy wydatek energetyczny w kcal/min lub kJ/min.

W Staltur przeprowadzamy badanie bardzo dokładnie, dbając również o odpowiednią dokumentację zdjęciową. Dzięki temu możemy uzyskać rzetelne wyniki, wykluczając ryzyko pomyłki oraz przygotować szczegółowy raport dla Klienta.

Dlaczego warto skorzystać z usługi obliczania wydatku energetycznego?

Uzyskane wyniki będą podstawą do zakwalifikowania ciężkości pracy i przydzielania pracownikom posiłków profilaktycznych. Pozwoli to pracodawcy ustalić nowe, bardziej rzetelne zasady wydawania posiłków tym osobom, którym rzeczywiście trzeba je zapewnić z uwagi na duży wydatek energetyczny na danych stanowiskach.

To warto wiedzieć

Przygotowany przez nas raport może zostać przedstawiony np. związkowi zawodowemu w ramach rozmów na temat zasad przydziału posiłków regeneracyjnych.

Już teraz zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z doradcami Staltur. Przedstawimy Państwu indywidualną ofertę obliczenia wydatku energetycznego w całym zakładzie pracy lub na wybranych stanowiskach.

 

Napisz do nas

Klienci którzy nam zaufali

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
A-TEX sp. z o.o.
Firma Handlowo - Usługowa Podwika Krzysztof
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
P.P.H.U. BAGDAD Krzanowski Tadeusz
NZOZ Centrum Rehabilitacji IMPRIMIS s.c. w Nowym Sączu
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Gmina Chełmiec
Aqa Centrum Chełmiec
GOSP Chełmiec
Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmcu
Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu
Gmina Brzyska
GOPS Brzyska
Szkoła Podstawowa w Barcicach
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
Nadleśnictwo Stary Sącz
Nadleśnictwo Nawojowa
Uzdrowisko Busko Zdrój
Bahlsen Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Senatorium Nad Kryniczanką
Myślenickie Zakłady Odzieżowe
Vip Security System
Czarnopiński
GOPS Ciężkowice
Alfa - Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Aldi
SPOŁEM
Osiedle Gorzków w Nowym Sączu