Skuteczna

OBSŁUGA BHP dla Twojej firmy!

BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Niezastąpiona ocena zagrożeń na placu budowy

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, w skrócie określany mianem BIOZ, jest jednym z najważniejszych dokumentów, którego sporządzenie spoczywa na barkach kierownika budowy. Kierownik może jednak – zgodnie z przepisami – zlecić opracowanie planu BIOZ innemu wykonawcy, co jest popularną praktyką w naszym kraju.

Eksperci Staltur posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe, jak również wymagane uprawnienia umożliwiające im opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Zapraszamy do skorzystania z naszego wsparcia w tym zakresie.

Czym dokładnie jest plan BIOZ?

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia identyfikuje zagrożenia dla bezpieczeństwa, jakie występują w miejscu wykonywania pracy – standardowo jest to plac budowy. W BIOZ znajdziemy również wykaz konkretnych rozwiązań, które należy wdrożyć, aby zapobiegać tym zagrożeniom i tym samym zwiększyć poziom bezpieczeństwa pracowników. Plan jest zatem kluczowym dokumentem umożliwiającym rzetelne zarządzanie ryzykiem zawodowym, a docelowo stworzenie bezpiecznych warunków do wykonywania robót budowlanych.

To warto wiedzieć

Plan BIOZ musi zostać sporządzony jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

Specjalista odpowiedzialny za opracowanie planu BIOZ musi uwzględnić w nim specyfikę obiektu budowlanego, jak również warunki środowiskowe, w jakich będą prowadzone roboty budowlane. Z tego powodu nie ma możliwości korzystania z gotowego, uniwersalnego planu – dokument bezwzględnie musi dotyczyć konkretnej inwestycji.

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia jest punktem wyjścia dla podwykonawców zatrudnionych przez inwestora do opracowania innych wymaganych dokumentów roboczych, jak m.in. ocena ryzyka zawodowego czy instrukcje bezpieczeństwa.

Kiedy wymagane jest sporządzenie planu BIOZ?

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia musi zostać opracowany w jednej z dwóch sytuacji:

 1. Gdy przewidywany czas prowadzenia robót budowlanych przekracza 30 dni roboczych, a jednocześnie na placu budowy zatrudnionych jest co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót przekracza 500 osobodni.
 2. Gdy w ramach prowadzenia robót budowlanych wykonywane będą czynności:
  • stwarzające wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości,
  • wymagające stosowania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi,
  • stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym,
  • prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych,
  • stwarzające zagrożenie utonięcia pracowników,
  • prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach,
  • wykonywane przez osoby kierujące pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
  • wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza,
  • wymagające użycia materiałów wybuchowych,
  • prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

Opracowanie planu BIOZ najlepiej jest zlecić ekspertom, którzy zagwarantują zgodność dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa, jak również jej ścisłe dopasowanie do specyfiki konkretnego placu budowy.

Już teraz zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z doradcami Staltur - przedstawimy Państwu najkorzystniejszą na rynku ofertę sporządzenia planu BIOZ.

 

Napisz do nas

Klienci którzy nam zaufali

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
A-TEX sp. z o.o.
Firma Handlowo - Usługowa Podwika Krzysztof
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
P.P.H.U. BAGDAD Krzanowski Tadeusz
NZOZ Centrum Rehabilitacji IMPRIMIS s.c. w Nowym Sączu
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Gmina Chełmiec
Aqa Centrum Chełmiec
GOSP Chełmiec
Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmcu
Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu
Gmina Brzyska
GOPS Brzyska
Szkoła Podstawowa w Barcicach
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
Nadleśnictwo Stary Sącz
Nadleśnictwo Nawojowa
Uzdrowisko Busko Zdrój
Bahlsen Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Senatorium Nad Kryniczanką
Myślenickie Zakłady Odzieżowe
Vip Security System
Czarnopiński
GOPS Ciężkowice
Alfa - Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Aldi
SPOŁEM
Osiedle Gorzków w Nowym Sączu
Firma Handlowo Usługowa Hajduga