Skuteczna

OBSŁUGA BHP dla Twojej firmy!

Szkolenia wstępne BHP

Odpowiedzialność pracodawcy, bezpieczeństwo pracownika

Kodeks pracy nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Co ważne, takie szkolenie musi zostać zorganizowane jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków zawodowych. Każdy odpowiedzialny pracodawca musi zdawać sobie sprawę z tego, że od jakości szkolenia w dużej mierze zależy poziom bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy. Szkolenia wstępne BHP są podstawowym sposobem na zminimalizowanie ryzyka wypadku, w tym mogącego skutkować ciężkimi obrażeniami.

W Staltur zapewniamy profesjonalne szkolenia wstępne BHP dla firm prywatnych i państwowych bez względu na ich profil i liczbę zatrudnionych osób. Naszą ofertę szkoleniową kierujemy także do jednostek samorządowych oraz innych organizacji, które są objęte obowiązkiem zapewnienia pracownikom instruktażu ogólnego i stanowiskowego.

Czym dokładnie jest szkolenie wstępne BHP?

Jest to szkolenie organizowane tuż przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Pozwala to nie tylko zapoznać pracownika ze specyfiką obejmowanego stanowiska i występującymi na nim zagrożeniami, ale także z podstawowymi przepisami i zasadami z zakresu BHP.

W ramach szkolenia wstępnego BHP przeprowadza się:

  • Instruktaż ogólny – ta część jest poświęcona przepisom BHP zawartym w Kodeksie pracy i regulaminie zakładu pracy (jeśli istnieje w danej firmie) oraz zasadom udzielania pierwszej pomocy.
  • Instruktaż stanowiskowy – skupia się na czynnikach ryzyka występujących na danym stanowisku pracy oraz zapoznaje pracownika z metodami przeciwdziałania tym czynnikom.

Kto musi odbyć szkolenie wstępne BHP?

Obowiązkowi szkoleniowemu podlega każda zatrudniona osoba, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i formę zatrudnienia – dotyczy to także pracowników zatrudnionych w celu przyuczenia do zawodu, praktykantów oraz osób zatrudnionych w oparciu o umowę cywilnoprawną.

To jest ważne!

Zgodnie z art. 237 § 1 Kodeksu pracy pracodawcy nie wolno dopuścić do stanowiska osoby, która nie posiada wymaganych kwalifikacji lub umiejętności oraz nie zna przepisów i zasad z zakresu BHP.

Dodatkowo wspomnijmy, że obowiązek odbycia szkolenia BHP ciąży na samym pracodawcy.

Eksperci Staltur przeprowadzą szkolenia wstępne dla Państwa pracowników w dogodnym terminie oraz miejscu. Już teraz zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w celu przedstawienia oferty szkoleń BHP oraz uzgodnienia szczegółów.

 

Napisz do nas

Klienci którzy nam zaufali

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
A-TEX sp. z o.o.
Firma Handlowo - Usługowa Podwika Krzysztof
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
P.P.H.U. BAGDAD Krzanowski Tadeusz
NZOZ Centrum Rehabilitacji IMPRIMIS s.c. w Nowym Sączu
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Gmina Chełmiec
Aqa Centrum Chełmiec
GOSP Chełmiec
Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmcu
Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu
Gmina Brzyska
GOPS Brzyska
Szkoła Podstawowa w Barcicach
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
Nadleśnictwo Stary Sącz
Nadleśnictwo Nawojowa
Uzdrowisko Busko Zdrój
Bahlsen Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Senatorium Nad Kryniczanką
Myślenickie Zakłady Odzieżowe
Vip Security System
Czarnopiński
GOPS Ciężkowice
Alfa - Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Aldi
SPOŁEM
Osiedle Gorzków w Nowym Sączu
Firma Handlowo Usługowa Hajduga