Skuteczna

OBSŁUGA BHP dla Twojej firmy!

Instrukcje BHP

Sposób na usystematyzowanie zasad bezpieczeństwa pracy

Każdy pracodawca ma obowiązek opracowania i udostępnienia pracownikom aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy. Ma to na celu zwiększenie poziomu ochrony pracowników przed czynnikami ryzyka występującymi na ich stanowiskach, a określonymi w ocenie ryzyka zawodowego. Sporządzenie takich instrukcji może się wydawać łatwe, ale w rzeczywistości nastręcza to pracodawcom wielu problemów, a przede wszystkim jest bardzo czasochłonne.

Eksperci Staltur przygotują dla Państwa indywidualne instrukcje BHP, ściśle dopasowane do specyfiki zakładu pracy oraz zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach.

Czy warto korzystać z gotowych instrukcji BHP?

W Internecie można znaleźć wiele szablonów instrukcji BHP. Nie brakuje także firm oferujących gotowe, mocno uogólnione instrukcje. Przedsiębiorcy chętnie się na nie decydują z uwagi na atrakcyjną cenę oraz oszczędność czasu.

Warto natomiast podkreślić, że instrukcje BHP muszą być ściśle dopasowane do potrzeb konkretnego zakładu pracy oraz utworzonym w nim stanowisk. Bez tego trudno byłoby mówić o posiadaniu dokumentacji realnie zwiększającej bezpieczeństwo pracowników, a także chroniącej firmę przed nieprzyjemnościami podczas kontroli. Dlatego lepszym rozwiązaniem będzie zlecenie stworzenia instrukcji BHP od podstaw, z myślą o danym zakładzie pracy.

Przykłady instrukcji BHP

Instrukcje BHP w firmie mogą mieć charakter ogólny, jak i szczegółowy. Wiedząc, że w zakładzie pracy występują bardzo odmienne od siebie rodzaje czynników ryzyka, należy sporządzić osobne instrukcje dla poszczególnych stanowisk oraz podejmowanych na nich czynności. Mogą to być na przykład:

  • instrukcja mycia/dezynfekcji rąk,
  • instrukcja poruszania się po terenie zakładu pracy,
  • instrukcja pracy w przestrzeni zamkniętej,
  • instrukcja pracy z użyciem wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
  • instrukcja udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Eksperci Staltur sporządzą dla Państwa dowolną instrukcję BHP, uwzględniając w niej warunki panujące w zakładzie pracy, powierzchnię i układ budynku, liczebność pracowników, a także specyfikę stanowisk. Dostosujemy przygotowane instrukcje do potrzeb zakładu, co ułatwi wdrożenie zawartych w nich zasad i egzekwowanie ich przestrzegania.

Gwarantujemy krótkie terminy przygotowania instrukcji BHP oraz najwyższą jakość merytoryczną i pełną zgodność z obowiązującymi przepisami. Już teraz zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi doradcami.

 

Napisz do nas

Klienci którzy nam zaufali

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
A-TEX sp. z o.o.
Firma Handlowo - Usługowa Podwika Krzysztof
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
P.P.H.U. BAGDAD Krzanowski Tadeusz
NZOZ Centrum Rehabilitacji IMPRIMIS s.c. w Nowym Sączu
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Gmina Chełmiec
Aqa Centrum Chełmiec
GOSP Chełmiec
Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmcu
Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu
Gmina Brzyska
GOPS Brzyska
Szkoła Podstawowa w Barcicach
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
Nadleśnictwo Stary Sącz
Nadleśnictwo Nawojowa
Uzdrowisko Busko Zdrój
Bahlsen Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Senatorium Nad Kryniczanką
Myślenickie Zakłady Odzieżowe
Vip Security System
Czarnopiński
GOPS Ciężkowice
Alfa - Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Aldi
SPOŁEM
Osiedle Gorzków w Nowym Sączu
Firma Handlowo Usługowa Hajduga