Skuteczna

OBSŁUGA BHP dla Twojej firmy!

Ocena ryzyka zawodowego

Wiedza, która pozwala przeciwdziałać zagrożeniom

Na każdym stanowisku pracy występują różnego rodzaju czynniki ryzyka, które mogą stanowić bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika. Dotyczy to także stanowisk biurowych. Dlatego prawo nakłada na pracodawcę obowiązek oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, co pozwala podjąć niezbędne kroki mające na celu zminimalizowanie zagrożenia.

Eksperci Staltur sporządzą dla Państwa rzetelną ocenę ryzyka zawodowego, a także zaproponują niezbędne środki profilaktyczne, które zmniejszają to ryzyko. Przygotujemy kompletną dokumentację, która będzie punktem wyjścia do wdrożenia kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie prywatnym, jednostce państwowej oraz dowolnej innej organizacji.

Co powinno się znaleźć w ocenie ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego jest dokumentem wymagającym formy pisemnej. Przedstawiamy w nim wszystkie szczegóły dotyczące konkretnego stanowiska, jak również opisujemy zakres obowiązków spoczywających na pracowniku. Kluczowe znaczenie ma natomiast wyszczególnienie czynników ryzyka, na jakie narażony jest pracownik, a które mogą potencjalnie spowodować uszczerbek na zdrowiu. Przykładowo: jeśli pracownik obsługuje urządzenie elektryczne, to czynnikiem ryzyka będzie porażenie prądem.

W ocenie ryzyka zawodowego zawsze podajemy metody przeciwdziałania takim zagrożeniom. To dzięki tym środkom profilaktycznym pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki w sposób bezpieczny i komfortowy, minimalizując tym samym prawdopodobieństwo ulegnięcia wypadkowi.

To jest ważne!

Z oceną ryzyka zawodowego musi się zapoznać każdy nowo zatrudniony pracownik i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem.

Kto może sporządzić ocenę ryzyka zawodowego?

Przepisy dokładnie tego nie precyzują. Jeśli więc na pracodawcy nie ciąży obowiązek stworzenia służby BHP, to może on sporządzić ocenę ryzyka zawodowego we własnym zakresie. Zalecamy jednak, aby zlecić to specjalistom z zakresu BHP, którzy dysponują szczegółową wiedzą oraz niezbędnym doświadczeniem, co pozwala przygotować kompleksową i rzetelną dokumentację. To wykluczy prawdopodobieństwo ukarania przedsiębiorcy mandatem.

Eksperci Staltur sporządzą dla Państwa ocenę ryzyka zawodowego, która będzie zgodna z obowiązującymi przepisami, jak również ściśle dopasowana do specyfiki poszczególnych stanowisk. To duża oszczędność czasu, a przede wszystkim gwarancja zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Już teraz zapraszamy do bezpośredniego kontaktu - w odpowiedzi przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę.

 

Napisz do nas

Klienci którzy nam zaufali

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
A-TEX sp. z o.o.
Firma Handlowo - Usługowa Podwika Krzysztof
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
P.P.H.U. BAGDAD Krzanowski Tadeusz
NZOZ Centrum Rehabilitacji IMPRIMIS s.c. w Nowym Sączu
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Gmina Chełmiec
Aqa Centrum Chełmiec
GOSP Chełmiec
Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmcu
Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu
Gmina Brzyska
GOPS Brzyska
Szkoła Podstawowa w Barcicach
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
Nadleśnictwo Stary Sącz
Nadleśnictwo Nawojowa
Uzdrowisko Busko Zdrój
Bahlsen Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Senatorium Nad Kryniczanką
Myślenickie Zakłady Odzieżowe
Vip Security System
Czarnopiński
GOPS Ciężkowice
Alfa - Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Aldi
SPOŁEM
Osiedle Gorzków w Nowym Sączu