Skuteczna

OBSŁUGA BHP dla Twojej firmy!

Regulaminy, procedury, zarządzenia

Cała dokumentacja BHP potrzebna w przedsiębiorstwie

Podstawowym zbiorem przepisów i zaleceń z zakresu BHP jest Kodeks pracy. To on stanowi punkt wyjścia do opracowywania wewnętrznej dokumentacji, m.in. precyzującej zasady wykonywania pracy na danym stanowisku czy raportowania groźnych zdarzeń. Przygotowanie takiej dokumentacji najkorzystniej jest powierzyć doświadczonym ekspertom ds. BHP. Specjaliści Staltur są do Państwa dyspozycji.

Oferujemy profesjonalne sporządzenie regulaminów, procedur i zarządzeń, a także pozostałej dokumentacji wewnętrznej związanej z BHP w firmie prywatnej, jednostce państwowej oraz dowolnej innej organizacji.

W jakim celu sporządza się regulaminy, procedury i zarządzenia?

Podstawowym celem jest doprecyzowanie ogólnych przepisów zawartych w Kodeksie pracy, a także dostosowanie ich do specyfiki danego zakładu pracy – niezależnie od tego, czy jest to przedsiębiorstwo prywatne, państwowe czy może inna jednostka organizacyjna. Pracodawca może dzięki temu przekazać pracownikom bardziej szczegółowe informacje mające bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo wykonywanej przez nich pracy, ale też np. zarządzić szkolenie okresowe BHP.

Każde stanowisko pracy ma własną specyfikę i nie sposób jest stworzyć kompleksowych przepisów np. przewidujących wszystkie czynniki ryzyka. Właśnie dlatego sporządza się m.in. regulamin wewnętrzny, który obliguje pracowników do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom.

To jest ważne!

Wewnętrzne regulaminy, procedury i zarządzenia nie mogą być sprzeczne z przepisami ogólnymi zawartymi w Kodeksie pracy.

Kto może tworzyć wewnętrzną dokumentację BHP?

Pozostaje to w gestii pracodawcy, na którym ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. To on odpowiada za tworzenie wewnętrznych procedur BHP i egzekwuje ich przestrzegania. Pamiętajmy natomiast, że przygotowanie rzetelnej dokumentacji wymaga dużej wiedzy i doświadczenia, a także poświęcenia na to sporej ilości czasu.

Właśnie dlatego większość pracodawców decyduje się powierzyć kwestię tworzenia regulaminów, procedur i zarządzeń wyspecjalizowanym firmom BHP. Takie wsparcie oferują Państwu eksperci Staltur. Już teraz zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w wygodnej dla Państwa formie.

 

Napisz do nas

Klienci którzy nam zaufali

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
A-TEX sp. z o.o.
Firma Handlowo - Usługowa Podwika Krzysztof
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
P.P.H.U. BAGDAD Krzanowski Tadeusz
NZOZ Centrum Rehabilitacji IMPRIMIS s.c. w Nowym Sączu
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Gmina Chełmiec
Aqa Centrum Chełmiec
GOSP Chełmiec
Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmcu
Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu
Gmina Brzyska
GOPS Brzyska
Szkoła Podstawowa w Barcicach
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
Nadleśnictwo Stary Sącz
Nadleśnictwo Nawojowa
Uzdrowisko Busko Zdrój
Bahlsen Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Senatorium Nad Kryniczanką
Myślenickie Zakłady Odzieżowe
Vip Security System
Czarnopiński
GOPS Ciężkowice
Alfa - Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Aldi
SPOŁEM
Osiedle Gorzków w Nowym Sączu
Firma Handlowo Usługowa Hajduga