Skuteczna

OBSŁUGA BHP dla Twojej firmy!

IBWR - Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót

Praktyczne uszczegółowienie dokumentacji robót budowlanych

Sporządzenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót, czyli IBWR, jest obowiązkiem każdego podwykonawcy przystępującego do realizacji robót budowlanych. Wynika to wprost z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 23, poz. 401). Podwykonawca musi również zaznajomić z instrukcją swoich pracowników.

Opracowanie IBWR można i warto zlecić ekspertom z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych. Specjaliści Staltur są do Państwa dyspozycji.

Czym dokładnie jest IBWR?

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych pełni bardzo istotną funkcję z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych na konkretnym placu budowy. Określa ona najważniejsze zasady postępowania w przypadku wystąpienia realnych lub hipotetycznych zagrożeń. W praktyce stanowi ona rozszerzenie, czy raczej uszczegółowienie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

Niestety, wciąż na wielu placach budowy lekceważy się obowiązek opracowania IBWR. Zdarza się również, że wykonawcy bazują na tzw. „gotowcach”, które w ogóle nie odnoszą się do specyfiki konkretnego środowiska pracy. Należy pamiętać, że w razie wypadku sprawdzane będzie, czy instrukcja została sporządzona i czy zostały w niej prawidłowo opisane zagrożenia występujące na placu budowy. Odpowiedzialność za to spada na kierownika budowy lub inną osobę kierującą robotami.

Kto może sporządzić IBWR?

Z formalnego punktu widzenia osobą zobowiązaną do opracowania Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych jest kierownik budowy lub pracodawca, czyli wykonawca. Prawo dopuszcza jednak możliwość zlecenia sporządzenia IBWR innej osobie, która posiada wymagane kompetencje zawodowe oraz uprawnienia.

Jest to dużo korzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia wykonawcy, który z jednej strony oszczędza dużo czasu, a z drugiej ma pewność, że IBWR jest dokumentem kompletnym, spełniającym wymogi prawa budowlanego, a tym samym właściwie przyjętym w razie wszczęcia kontroli placu budowy.

To jest ważne!

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych musi zostać sporządzona dla konkretnego placu budowy i uwzględniać występujące na nim zagrożenia.

Już teraz zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z doradcami Staltur, którzy przedstawią Państwu indywidualną, najkorzystniejszą na rynku ofertę opracowania IBWR.

 

Napisz do nas

Klienci którzy nam zaufali

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
A-TEX sp. z o.o.
Firma Handlowo - Usługowa Podwika Krzysztof
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
P.P.H.U. BAGDAD Krzanowski Tadeusz
NZOZ Centrum Rehabilitacji IMPRIMIS s.c. w Nowym Sączu
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu
Gmina Chełmiec
Aqa Centrum Chełmiec
GOSP Chełmiec
Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmcu
Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu
Gmina Brzyska
GOPS Brzyska
Szkoła Podstawowa w Barcicach
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
Nadleśnictwo Stary Sącz
Nadleśnictwo Nawojowa
Uzdrowisko Busko Zdrój
Bahlsen Polska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Senatorium Nad Kryniczanką
Myślenickie Zakłady Odzieżowe
Vip Security System
Czarnopiński
GOPS Ciężkowice
Alfa - Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Aldi
SPOŁEM
Osiedle Gorzków w Nowym Sączu
Firma Handlowo Usługowa Hajduga